0 342 503 01 10 0 342 503 06 60 email: info@gsomem.com.tr

Mesleki Eğitim Merkezinde Yeterlilik Sınavları Öncesi Eğitimler

"İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" ile 6645 sayılı "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair" Kanunla çalışma ve iş dünyasını yakından ilgilendiren çok önemli yenilikler getirilmiş ve bazı mesleklerde çalışanlara belge zorunluluğu getirilmiştir.

Buna göre;  “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 25/05/2015 tarihinde yayımlamış olduğu ilk tebliğ ile 40 meslekte, 24/03/2016 tarihinde yayımlamış olduğu ikinci tebliğ ile 8 meslekte olmak üzere toplam 48 meslekte belge zorunluluğu başlatılmıştır. Bu kapsamda ilgili tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler bu mesleklerde çalıştırılamayacaktır.

26 Eylül 2017 tarihli resmi gazetede yayınlanan tebliğ ile 48 mesleğe 33 meslek daha ilave edilerek sayı 81'e çıkarılmıştır. 

GSO-MEM yeterlilik sınavı öncesi düzenlediği eğitimlerle, yeterlilik sınavlarına girecek kişilerin eğitimleri sağlanmaktadır

Ayrıntılı bilgi için GSO-MEM'i arayınız. 0 342 503 01 10