0 342 503 01 10 0 342 503 06 60 email: info@gsomem.com.tr

Gasimep

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gaziantep Sanayi Odası arasında imzalanan protokolle yürürlüğe girmiş olan GASİMEP (Gaziantep Sanayici İşbirliğinde Mesleki Eğitim Projesi) , İkili Mesleki Eğitim Programları Yönergesi kapsamında M.Rüştü Uzel MTAL ile uygulanmaya başlanacaktır. Ülkemiz ekonomisinde yaşanan olumlu gelişmeler buna bağlı olarak sanayi sektöründe üretim artışları nitelikli eleman ihtiyacını da beraberinde getirmektedir.

GASİMEP Projemizin alt yapısını oluşturan OSB faaliyetlerinden edinilen tecrübeler ışığında, yeni bir uygulama ile eğitimlerde mesleki açık öğretim lisesi çerçeve öğretim programlarının kullanılması öngörülerek bireylerin meslek lisesi diplomasına ulaşabilmesi aşamasında iş ve işlemlerin azaltılması, mükerrer eğitimlerin ortadan kaldırılması ile devletimize, sanayicimize ve bireylere kolaylık sağlanması amaçlanmıştır. Projemizin amacı Gaziantep ilinde mesleki ve teknik eğitim veren okullar ile özel sektör arasındaki iş birliği ve ilişkilerin güçlendirilmesi, ilimizdeki mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin arttırılması, ilimiz sanayisinin kalifiye personel probleminin ortadan kaldırılması, mesleği olmayan okul eğitimi dışında kalmış kişilerin istihdama kazandırılmasına katkı sağlanmasıdır.

2018– 2019 eğitim öğretim yılından başlayarak GASİMEP uygulamalarında ikili mesleki eğitim çerçeve öğretim programlarının uygulanabilmesi açısından  Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi ile M.Rüştü Uzel MTAL in bünyesinde aşağıda belirtilen alan ve dallarda Mesleki Açık Öğretim programlarının açılarak,  iş ve işlemlerinin iki kurumun koordineli olarak    yürütmesi , 3308 sayılı kanun gereği verilmesi gereken işletmede mesleki eğitim öğretim hizmetlerinin Gaziantep Sanayi Odası üyesi işletmelerde Gaziantep Organize Sanayi Bölgesindeki sektör ihtiyaçları doğrultusunda sürdürülmesi sağlanacaktır.

                                                                                                       Adnan ÜNVERDİ

                                                              GSO Yönetim Kurulu Başkanı
            Çerçeve Öğretim Programı hazırlanan ve eğitim verilecek alan ve dallar;

             ALANLAR                                                       DALLAR

  1. Makine Teknolojisi Alanı                          1.1. Bilgisayarlı Makine İmalatı Dalı
  2. Metal Teknolojisi Alanı                            2.1. Metal Doğrama Dalı

                                                                  2.2. Kaynakçılık Dalı

  1. Mobilya ve İç Mekan Tasarım Alanı      3.1. İç Mekan ve Mobilya Teknolojisi Dalı
  2. Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı          4.1. İş Makinaları Dalı
  3. Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanı      5.1. Endüstriyel Bakım Onarım Dalı
  4. Tekstil Teknolojisi Alanı                           6.1. İplik Üretim Dalı
  5. Gıda Teknolojisi Alanı                              7.1. Gıda Kalite Kontrol Dal
                                                                              7.2. Gıda İşleme Dalı