0 342 503 01 10 0 342 503 06 60 email: info@gsomem.com.tr

KAYNAK İNSPEKTÖRLÜĞÜ EĞİTİMİ

KAYNAK İNSPEKTÖRLÜĞÜ EĞİTİMİ

Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi,  meslek edindirme eğitimlerinin yanı sıra sanayide kalifiye eleman olarak istihdam edilen mühendisler, kaynak öğretmenlerine yönelik meslek geliştirme eğitimlerine başladı.

Gaziantep sanayisinde faaliyet gösteren firmaların ihtiyaçları doğrultusunda tespit edilen eğitimlerden biri olan Kaynak İnspektörü yetiştirmek üzere ilk adımı attı ve özellikle Mesleki Yeterlilik Belgelerinin alınmasının gündemde olduğu şu günlerde, Gaziantep’te ilk kez Kaynak İnspektörlüğü  Eğitimine başladı.

IIW (Uluslararası Kaynak Enstitüsü) ve EWF (Avrupa Kaynak Federasyonu) tarafından yetkilendirilmiş Türkiye ATB GEV (Gedik Eğitim Vakfı) ve GSO-MEM işbirliği ile Gaziantep’te ilk kez düzenlenen Kaynak İnspektörlüğü Eğitimi merkezde Teorik ve Uygulamalı Eğitim olmak üzere iki aşamalı olarak başlatıldı.  

Kaynak İnspektörlüğü Eğitimi ile kaynaklı imalat yapan firmaların kaynakla ilgili teknik elemanlarının, kaynak prosedürü hazırlaması ve yorumlayabilmesi için gereken bilgilerin aktarılması hedeflenmektedir. İki hafta sürecek bu eğitimin sonunda sınav yapılarak, başarılı olan katılımcılara “Kaynak İnspektörü Diploması” verilecektir.

Gaziantep Mesleki Eğitim Merkezi olarak, Gaziantep’te talebi yoğun olan bu eğitimin ikincisi 2019 Şubat ayında yeniden yapılması  planlanmaktadır.